Müzik Eğitimi

KÜÇÜK KLARNET

Tek kamışlı ve nefesli bir çalgıdır. Yapıldığı ses (mi bemol) dür. Çeşitli sesler, baş taraftaki “bek”e üflemek, üzerindeki delik ve perdelere kullanmakla elde edilir. Sert ağaçtan hareketli bir çalgıdır. Bandolarda önemli bir yeri vardır.

 

SİBEMOL KLARNET

Tek kamışlı, nefesli bir çalgıdır. Yapıldığı ses (si bemol) dür. Çeşitli sesler, küçük klarnette olduğu gibi elde edilir. Sert ağaçtan yapılır ve bandoların temel çalgılarından biridir. Sesi dolgun ve asildir. İnce duyguların, sevinçlerin ve yasaların terennümünde kullanılır. Çok hareketlidir.

 

BAS KLARNET

Tek kamışlı nefesli bir çalgıdır. Yapıldığı ses (si bemoldü) dür. Sert ağaçtan imal edilir. Çeşitli sesler, diğer klarnette olduğu gibi elde edilir. Klarnet ailesinin en kalın seslisidir. Bu çalgının çok güzel ve etkili bir sesi vardır. Bir renk çalgısı olarak görevlendirilir. Yalnız armoni mızıkalarında ve senfoni orkestralarında bulunur.

Bu bölüm sadece üyelerimiz tarafından kullanılabilir.

Lütfen Üye Olunuz.


En Çok Aranan Müzik Terimleri

Kelime Açıklama Hit
Accélérer Bir eserin icrasında belirtilen yerde ritmin "çabuklaştırılarak" seslendirilmesi ve çalınması anlamına gelir. 402
A moll La Majör 371
Cantate sacrée Kutsal dinsel kanat. 343
Zither Kanuna benzeyen telli bir Alman halk çalgısı. 326
Animato Kendini kaptırmış bir coşkuyla Metronom (120-132). 311

© 2014 FA www.onlinemuzikegitimi.com