Müzik Eğitimi

KORANGİLE

Çift kamışlı ve nefesli bir çalgıdır. Yapıldığı ses (fa) dır. Çeşitli sesler obuada olduğu gibi elde edilir.

Obuadan farkı, ona oranla daha kalın sesli olmasıdır. Rahat çalına bilmesi için alt tarafı biraz eğilmiştir.

Öğrenilmesi oldukça zor bir enstrüman olup, sert ağaçlardan yapılır.

Bir renk çalgısı olup, acıklı ve dokunaklı duyguların ifade edilmesinde kullanılır. Yalnız armoni mızıkalarında ve senfoni orkestralarında bulunur.

Bu bölüm sadece üyelerimiz tarafından kullanılabilir.

Lütfen Üye Olunuz.


En Çok Aranan Müzik Terimleri

Kelime Açıklama Hit
Accélérer Bir eserin icrasında belirtilen yerde ritmin "çabuklaştırılarak" seslendirilmesi ve çalınması anlamına gelir. 402
A moll La Majör 371
Cantate sacrée Kutsal dinsel kanat. 343
Zither Kanuna benzeyen telli bir Alman halk çalgısı. 326
Animato Kendini kaptırmış bir coşkuyla Metronom (120-132). 311

© 2014 FA www.onlinemuzikegitimi.com