Müzik Eğitimi

TROMBON

            Trombon, 15. yüzyılda trompet üzerinde yapılan değişiklerle Burgonya’da ortaya çıkan üflemeli bir bakır ve pirinçten yapılan bir çalgıdır. Fa ve do anahtarı kullanır. Diyapazona göre duyuluşu, bir büyük dokuzlu aşağıdandır.1700’lere kadar kullanım şeklinden türeyen saqueboute (çek-it) ismiyle anıldı. Diğer dillerde trombon isimleri şu şekildedir. Alm., Posaune ,Fr., Trombone,

İng., Trombone, İta., Trombone

18. yüzyıla gelindiğinde besteciler trombonu solo enstrüman olarak da kullanmaya başlamış -lardır. Trombon'un her açıdan gelişimi konusundaki en önemli tarihler son 20 ‘inci yüzyılda olmuştur.

            Trombonun yapısı incelendiğinde üç bölümdem oluşur. Ağızlık, kulis ve kalak kısmı vardır. Ağızlık: konik biçimde trompetinkiyle aynıdır, tek farkı daha geniştir. Kulis:borunun uzunluğunu ayarlamaya yarayan ileri geri hareket ettirilerek farklı seslerin elde edilmesini sağlayan parçadır. Kalak: ses çıkışının gerçekleştiği en son bölümdür.

            Trombon, geniş ses olanakları ile orkestralarda, bando , caz , pop müziğinde kullanılan bir çalgıdır.

Trombonun iki türü vardır:

1.Pistonlu Trombon: Trompetin çalışma tekniğiyle aynıdır.Çeşitli uzunluklarda borular ve bu boruların üzerinde  pistonlar ,pistonları bağlayan borular bulunmaktadır. Pistonlara değişik kombinasyonlarla basılarak sesler elde edilir. Ses olarak trompetden daha kalın bir ses tonuna sahiptir.  Pistonlu trombonlar, si bemol ya da do sesine göre yapılır. Do ve fa anahtarları kullanılır. Pistonlu trombonun da beş çeşidi vardır:

1. Soprano Trombon

2. Alto Trombon

3. Tenor Trombon

4. Bas Trombon

5. Kontrbas Trombon

2.Sürgülü (Kulis) Trombon: Bu çalgıda piston yerine, kulis adı verilen sürgülü bir bölüm bulunmaktadır. Sesler sürgünün ileri geri haraket ettirilmesi ile elde edilir. Bu çalgı grubu da tenor ve bas olarak iki gruba ayrılır. Sürgülü bas trombonda yapısal değişikliklerin yanı sıra seslerin değişmesini sağlayan bir düzenek bulunmaktadır.

Ekleyen : Yusuf ADIBELLİ

Bu bölüm sadece üyelerimiz tarafından kullanılabilir.

Lütfen Üye Olunuz.


En Çok Aranan Müzik Terimleri

Kelime Açıklama Hit
Accélérer Bir eserin icrasında belirtilen yerde ritmin "çabuklaştırılarak" seslendirilmesi ve çalınması anlamına gelir. 402
A moll La Majör 371
Cantate sacrée Kutsal dinsel kanat. 343
Zither Kanuna benzeyen telli bir Alman halk çalgısı. 326
Animato Kendini kaptırmış bir coşkuyla Metronom (120-132). 311

© 2014 FA www.onlinemuzikegitimi.com