Müzik Eğitimi

Keman

  • Almanca : Geige
  • Francsızca : Viola
  • İngilizce : Violon
  • İtalyanca : Violino

Genel Özelikleri

  • Yayla çalınan telli bir çalgıdır.
  • Orkestralarda, genel olarak (Solo, I, II) üç partisi bulunur.
  • Özellikle bir solo çalgıdır.
  • Ses dizisi genişliği oldukça fazladır.
  • 60 cm uzunluğundadır. 

Tarihçe

İlk kemanların XVI. yüzyılda Brescia ve Paris'te aynı zamanlarda yapıldığı sanılmaktadır. Ortaçağın Frenk kemençesi ve viyel'inden çıkan, daha sonraları viyol ve lira da braccio haline giren Keman, bugünkü biçimini yavaş yavaş gelişerek bulmuştur. Amati, Stradivarius, Guernerius gibi keman yapımcılarının yetiştiği Cremona okulu (XVII. ve XVIII. yy.) Keman yapımını zirvesinde ulaştırdı.

Kemanın Ses Dizisi Genişliği

Kemanın ses dizisi genişliği

Kısaca Keman : Dört telli yaylı bir çalgıdır. Viol'un gelişmişidir. 1480 - 1530 yılları arasında hızlı bir şekilde biçim ve yapılış evrimi geçirmiştir. Günümüze kadar ise çok az değişiklik ile gelmiştir. 60 cm uzunluğundardır.

Bu bölüm sadece üyelerimiz tarafından kullanılabilir.

Lütfen Üye Olunuz.


En Çok Aranan Müzik Terimleri

Kelime Açıklama Hit
Accélérer Bir eserin icrasında belirtilen yerde ritmin "çabuklaştırılarak" seslendirilmesi ve çalınması anlamına gelir. 402
A moll La Majör 371
Cantate sacrée Kutsal dinsel kanat. 343
Zither Kanuna benzeyen telli bir Alman halk çalgısı. 326
Animato Kendini kaptırmış bir coşkuyla Metronom (120-132). 311

© 2014 FA www.onlinemuzikegitimi.com